Westerlins Automation AB - Fusion med EKT AB

Malmö 2023-03-28                    

                                                   

Westerlins Automation AB blir en del av EKT, Svenska El- och Kraftteknik AB

 

Till våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och vänner,

 

I maj 2022 förvärvade Sparc Group AB (www.sparcgroup.se) samtliga aktier i Westerlins Automation AB samt i EKT, Svenska El- och Kraftteknik AB.

 

Nu tar vi nästa steg i den uppsatta planen då Westerlins Automation fusioneras in i EKT.

Vi kommer gemensamt komplettera våra erbjudande mot marknaden och kunna samordna våra resurser på ett ännu mer effektivt sätt.

 

Påbörjade projekt kommer färdigställas med våra redan kommunicerade projektnummer.

Alla åtagande såsom garantier, pågående arbete, kund & leverantörsfordringar hanteras vidare av EKT.

 

Våra telefonnummer förblir oförändrade, medan e-mail kommer att vidarebefordras till nya adresser.

 

Under våren blir vi också ”sambos” då vi flyttar till nybyggda gemensamma lokaler på Segedalsvägen, nära Toftanäs handelsområde i Malmö. Mer information och inbjudan till vår invigning av lokalerna kommer när exakt datum är bestämt.

 

I ett separat brev finns information kring faktureringsrutiner för våra leverantörer.

 

Vi ser fram emot att erbjuda våra befintliga och nya kunder & partners ett ännu starkare team tillsammans med EKT.

 

Vid frågor angående fusionen kontakta Tord eller Martin enligt kontaktuppgifterna nedan.

 

 

Med vänliga hälsingar

 

Tord Andersen                                                                                Martin King

Affärsområdesansvarig Automation                                              VD

tord.andersen@ekt.se                                                                   martin.king@ekt.se

0708 – 49 29 60                                                                               0708- 89 03 40