Värtan Terminalen

2016-05-10

Vi fortsätter våra leveranser inom den stora upprustningen som fortgår i Värtahamnen i Stockholm. 

Till den nya terminalbyggnaden som är under byggnation levererar vi styr & övervakningssystem för LSP ställverk för uppkoppling mot hamnens Citect system.

 PLC & operatörspanel programmerar vi och driftsätter på plats ihop med elentreprenör & hamnens systemintegratör.