SL Roslagsbanan

2020-03-01

SL uppgraderar Roslagsbanan med ny kraftförsörjning och likriktarstationer. 

Vi levererar RTUer och stationsdatorer för ett antal stationer längs sträckan samt verifierar en helt ny RTU modell för att uppfylla senaste kravspecifikationerna från SL, med buskommunikation IEC61850.

I vårt åtagande ingår elkonstruktion av kontrollutrustning, programmering RTU/PLC/SCADA samt driftsättning mot överordnat system hos SL.

Leveranserna följer upp ett antal tidigare projekt som vi utfört åt SL under 2014-2019.