SL Neglinge Depån

2016-12-20

 Vi följer upp våra tidigare leveranser av styr & övervakning till SL med nytt system för moderniseringen av Neglinge Depån. 

i vårt åtagande ingår konstruktion, programmering av PLC/HMI samt driftsättning upp till överordnat system via IEC104. 

Vi övervakar mellanspänningsställverk, transformatorer och lågspänningsutrustning.