SL - LIDINGÖBANAN

2014-01-20

Då SL under 2013-2015 gör en total upprustning av Lidingöbanan levererar vi på Westerlins styr och övervakningssystemet anpassat för SLs standardiserade system för övervakning av LS-stationer.

Westerlins ingår som en del i projektet där våra partners dessutom levererar.

750V DC-ställverk, TESAR transformatorer, Arcteq reläskydd, LSP-ställverk och DC-system till de fem nya LS-stationerna längs banans sträckning.

Systemet är uppbyggt kring två plattformar, ett Siemens S7-300 system fungerar som stationsdator och en Mitsubishi Q-system fungerar som säkerhetssystem för länkskydd.