Säkerhetsuppdatering LOTOTO

2018-07-01

Åt våra kollegor på Maskinfabriken genomför vi uppdatering av elskåp för att uppfylla dagens säkerhetskrav inom industrin. 

Elskåp ur generationer från 1970-talet och framåt kompletteras med Westerlins KSS-koncept för att uppfylla industrins krav

på s.k LOTOTO funktionalitet (LogOut / TryOut / TagOut)

Vi uppdaterar befintliga gamla elritningar, bygger om skåp på plats hos slutkund och testar nya funktioner. 

Hittills har vi hunnit med slutkundens fabriker i Saudiarabien, Indonesien, Taiwan, Singapore och Göteborg.