KABELÅTERVINNING I STOCKHOLM

2014-08-17

I Stockholms utkanter har under sommaren en av Sveriges största återvinningslinjer för kabelskrot byggts.

I vårt uppdrag ingår att konstruera & monterara automationsutrustningen för den kompletta linjen som ett helhetsåtagande. Vi medverkar också vid driftsättning till fullt fungerande anläggningar och trimmar våra parametrar på plats för maximalt utnyttjande av linjen. Rent koppargranulat flödar ut ur maskinen som en mindre vulkan.