GÄVLE TRANSFORMATORSTATION

2015-09-10

När Trafikverket under 2015 bygger om 3st transformatorstationer i Gävle, Tierp & Viskan så levererar vi på Westerlins stationsdatorer och reläskåp för styr & övervakning av anläggningarna. 

Som stationsdator används ett Siemens S7-300 PLC-system som via bus IEC 60870-5-104 kommunicerar till stationens fjärrdator. Fjärrdatorn, Siemens Sikam kommunicerar i sin tur med Trafikverkets GELD system.

    

  

 

En 15 tums operatörspanel används som lokalt interface för att visa larm & händelselistor, analoga mätvärden och historik.

Via konventionella graverade manövertavlor manövreras brytare, frånskiljare, nödfrånkopplingsslingor och andra objekt i anläggningen. 

Nu är det dags för driftsättning av den andra stationen i Gävle. Sen några månader tillbaka är Viskan i drift och framför oss ligger Tierps station.