E.ON Transformatorstationer

2015-12-18

Vi på Westerlins har fått uppdraget att leverera stationskontrollsystem när E.ON under 2016 bygger om 3st transformatorstationer på den sydskånska slätten. 

Stationerna kommer att byggas om med nya 10/20kV ställverk, transformatorer och delvis nya 145kV ställverk. 

Vi kommer att leverera stations RTU:er för kommunikation mot driftcentral, manövertavlor och annan kringutrustning. 

Arbetet drar igång i början av 2016 och kommer färdigställas under året.