AGA Depån

2016-04-02

 

Vi följer upp våra leveranser under 2014-2015 till SL med styrsystem till nya tågdepån på AGA området på Lidingö. 

Ett nytt Siemens system integreras mot tidigare levererad S7 anläggning inklusive kommunikation mot överordnad eldriftcentral. 

Via fiberanslutning till likriktarstationen sköts kommunikationen och driftcentralen kan övervaka viktiga säkerhetsfunktioner i lågspänningsanläggningen.